Για την πλοήγηση

header image

Απόσυρση ΙΧ για ΑΕ ή ΕΠΕ


Με πινακίδες:

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Με κατατεθειμένες πινακίδες στην εφορία:

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

* Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του νόμιμου εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου.