Για την πλοήγηση

header image

Απόσυρση ΙΧ επιβατικού για ιδιώτες

Με πινακίδες:

Με κατατεθειμένες πινακίδες στην εφορία:

* Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του νόμιμου εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου.