Για την πλοήγηση

header image

Απόσυρση φορτηγών για ιδιώτες


Με πινακίδες:

Με κατατεθειμένες πινακίδες στoΥπουργείο:

* Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του νόμιμου εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου.